Što je "EU Ecolabel"?

EU Ecolabel u Crnoj Gori

Evropska Eko-oznaka "EU Ecolabel" je dobrovoljna šema, ustanovljena 1992.godine radi ohrabrivanja poslova za stavljanje na tržište proizvoda i usluga koji su prijazniji za okolinu. Proizvodi i usluge koji su dobili Eko-oznaku nose cvijetni logo, dozvoljavajući potrošačima – uključujući javne i privatne kupce – da ih lako identifikuju.

Danas EU Eko-oznaka pokriva širok dijapazon proizvoda i usluga, sa daljnjim grupama koje se kontinuirano dodaju.

Grupe proizvoda uključuju proizvode za čišćenje, uređaje, proizvode od papira, tekstil i proizvode za kuću i baštu,  maziva i usluge kao što je turistički smještaj.

Dok logo može biti jednostavan, ekološki kriterijumi iza njega su žestoki, i samo najbolji proizvodi, koji su najprijazniji za okolinu, imaju pravo da nose EU Eko-oznaku.

Štaviše, ovo je oznaka kojoj potrošači mogu s pravom vjerovati. Kriterijumi su dogovoreni na evropskom nivou, nakon širokih konsultacija sa stručnjacima, a sama oznaka se dodijeljuje samo nakon verifikacije da proizvod zadovoljava ove visoke standarde ekologije i učinka.

EU Eko-oznaka je ubrzano rastući brend. Mnogi proizvođači koji žele da prodaju njihove proizvode širom Evrope su razumjeli koristi koje donosi evropska Eko-oznaka. Proizvodi koji nose Cvjetni logo se mogu stavljati na tržište kroz čitavu Evropsku Uniju.

Dobrovoljna priroda šeme znači da ona ne stvara prepreke za trgovinu. Nasuprot – mnogi proizvođači nalaze da im to daje prednost u konkurenciji.

Kriterijumi Eko-oznake nisu zasnovani na jednom faktoru, već na studijama koje analiziraju uticaj proizvoda ili usluge na okolinu kroz njegov životni ciklus, počevši od vađenja sirovine u pred-proizvodnom stadijumu, kroz proizvodnju, distribuciju i raspolaganje.

Cvijetni logo pomaže proizvođačima, trgovcima na malo i pružaocima usluge da steknu priznanje za dobre standarde, dok pomaže potrošačima da naprave pouzdane izbore.

EU Eko-oznaka je dio šireg akcionog plana o održivoj Potrošnji i Proizvodnji i Održivoj Industrijskoj Politici usvojenom od strane evropske komisije dana 16. jula 2008.godine.

Dobro došli u EU Ecolabel - Dobro došli u "zeleni" svijet!

Dodijeljene licence do 2011.

Izvor: Evropska Komisija, www.ecolabel.eu

Vaša podrška u Crnoj Gori

Opšta pitanja za EU Ecolabel i pitanja za pripreme

ECOLABEL CRNA GORA D.O.O.
85356 Utjeha - Bar

Tel. +382 (0)69 546 851
eMail: info@eu-ecolabel.me